Search for associations in Trelleborgs kommun

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
7m Projekt Ideella Förening Sociala för. Välgörenhet 7mprojekt.se
ABF Sydvästra Skåne Kulturför. Folkbildning sydvastraskane.abf.s...
AC Trelleborg Idrotts/fritidsför. Fotboll svenskalag.se/actrel...
Aktiv Ungdom Skånedistrikt Dans, Gymnastik, Hobby aktivungdom.se
Aktiv Ungdoms Trelleborgsförening Idrotts/fritidsför. Le Parkour, Parkour aktivungdom.se/foren...
Anderslövs Boik Idrotts/fritidsför. Teknikträning anderslovsboik.se
Anderslövs BTK/IBF Idrotts/fritidsför. Bordtennis
Anderslövs Folketshus Förening UPA Kulturför. Kultur anderslovsfolketspar...
Anderslövs Scoutkår Idrotts/fritidsför. Scouting
Athletic Football Club Idrotts/fritidsför. Teknikträning
Athletic Kraftklubb Idrotts/fritidsför. Styrketräning
Attention Trelleborg Sociala för. Filmvisningar, Föreläsningar, Handikappverksamhet, Informationsarbete... trelleborg.attention...
Badmintonklubben Drive Idrotts/fritidsför. Badminton bmkdrivetrelleborg.s...
Beddingestrands IF Idrotts/fritidsför. Fotboll, Teknikträning
Beddingestrands Tennisklubb Idrotts/fritidsför. Tennis matchi.se/beddingest...
Page 1/15
1 2 3 4 5 ...
Next Last

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen? Skicka e-post till Kultur- och fritidsförvaltningen eller
kontakta oss på 0410-73 38 53, 0410-73 42 79, 0410-73 46 82.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar till Trelleborgs kommuns föreningsregister (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering)
De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: föreningens namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem FRI och kommer att hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är fritidsnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se.
Dina personuppgifter sparas enligt dokumenthanteringsplan i 5 år.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28