Search for associations in Trelleborgs kommun

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Bedinge Golfklubb Idrotts/fritidsför. Golf, Trelleborg Tillsamma bedingegk.se
Bevara All Kultur i Trelleborg Kulturför. Kultur, Kulturhistoria
Bokenäs Konsthall Kulturför. Konst- & Kultur
Bollklubben Skansen Idrotts/fritidsför. Fotboll bkskansen.se
Bosniska Kulturf. BIH 92 Idrotts/fritidsför. Kultur bih92.com
Bosnjakiska Islamiska Församlingen Religiös verksamhet, Trelleborg Tillsamma
Bowlingklubben Borgen Idrotts/fritidsför. Bowling bkborgen.se
Bowlingklubben La Visite Idrotts/fritidsför. Bowling bklavisite.se
Bowlingklubben Peter Pan Idrotts/fritidsför. Bowling, Dart, Discgolf bkpeterpan.dinstudio...
Bridge Builders Språkcafé Aktiv Ungdom Idrotts/fritidsför. Teknikträning
Bridgeklubben Zonen Idrotts/fritidsför. Bridge svenskbridge.se/e107...
BRIS Region Syd Sociala för. Hjälpverksamhet bris.se
Brottarklubben Starke Idrotts/fritidsför. Brottning www2.idrottonline.se...
Brottsofferjouren Söderslätt Sociala för. Hjälpverksamhet soderslatt.boj.se/
Cum Pane Kulturför. Musik, Sång cumpane.se
Page 2/15

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen? Skicka e-post till Kultur- och fritidsförvaltningen eller
kontakta oss på 0410-73 38 53, 0410-73 42 79.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar till Trelleborgs kommuns föreningsregister (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering)
De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: föreningens namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem FRI och kommer att hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är fritidsnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se.
Dina personuppgifter sparas enligt dokumenthanteringsplan i 5 år.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.16