Search for associations in Trelleborgs kommun

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
United Fighters IF Idrotts/fritidsför. Boxning, Budo, Bu-jutsu, Friskvård... unitedfighters.se
UVM Sociala för. Alkohol/drogfrihet, Anhörigstödjande, Social verksamhet, Studiecirklar
Vattenverkstaden Vattenverkstad vattenverkstad.se
Women to remember Sociala för. Hjälpverksamhet womentoremember.org
WTF Taekwondo Training Center Idrotts/fritidsför. Taekwondo
Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland Sociala för. Kultur foreningen-sverige-t...
Västerlens ForskarFörening Kulturför. Bygdekultur, Historisk forskning, Släktforskning vasterlen.se
Västra Virestad Byalag Kulturför. Byalag
Östra Torp Alliansförening Samorganisation Boule, Bridge, Fotboll, Gymnastik... torpalangan.se
Östra Torp Bouleförening Idrotts/fritidsför. Boule torpalangan.se
Östra Torp Bridgesällskap Idrotts/fritidsför. Bridge
Östra Torp Gymnastikförening Idrotts/fritidsför. Bamsegympa, Gymmix/gruppträning, Gymnastik, Idrott...
Östra Torps Scoutkår Idrotts/fritidsför. Scouting
ÖT-Smygehuk FF Idrotts/fritidsför. Teknikträning
Page 15/15
First Last
.... 11 12 13 14 15

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen? Skicka e-post till Kultur- och fritidsförvaltningen eller
kontakta oss på 0410-73 38 53, 0410-73 42 79.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar till Trelleborgs kommuns föreningsregister (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering)
De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: föreningens namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem FRI och kommer att hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är fritidsnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se.
Dina personuppgifter sparas enligt dokumenthanteringsplan i 5 år.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.16