Search for associations in Trelleborgs kommun

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Danzfit Aktiv Ungdom Idrotts/fritidsför. Dans danzfit.se/aktivungd...
En kreativ i Trelleborg Kulturför. Konst- & Kultur, Kultur
Equmania Trelleborg Idrotts/fritidsför. Hobby, Scouting, Söndagsskola trelleborgsmissionsf...
ES Riddax Aktiv Ungdom Idrotts/fritidsför. Ridskola esriddax.se
Fatta Folkbildning, Kultur, Social sammanhållnin, Social verksamhet... fatta.nu
FC Trelleborg Idrotts/fritidsför. Teknikträning fctrelleborg.se
Fibroliv Trelleborg Sociala för. Handikappverksamhet, Informationsarbete, Trelleborg Tillsamma fibromyalgi.se/1.0.1...
Flottans män Trelleborg Kulturför. Marint intresse flottansman.se
Flugfiskarna i Trelleborg Idrotts/fritidsför. Fiske, Flugfiske, Trelleborg Tillsamma flugfiskarnatrellebo...
Folkmusik på Söderslätt Kulturför. Musik
Folkuniversitetet Studieförbund Byalag, Bygdekultur, Dans, Datakurser... folkuniversitetet.se
Fru Alstad Byalag Kulturför. Trelleborg Tillsamma frualstad.nu/fru-als...
Frälsningsarmén Sociala för. Religiös verksamhet, Trelleborg Tillsamma fralsningsarmen.se/t...
FUB i Trelleborg Sociala för. Dans, Filmvisningar, Handikappidrott, Handikappverksamhet...
Fuglie Steglarps Byalag Kulturför. Byalag, Bygdekultur, Folkkultur, Föreläsningar...
Page 3/15

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen? Skicka e-post till Kultur- och fritidsförvaltningen eller
kontakta oss på 0410-73 38 53, 0410-73 42 79.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar till Trelleborgs kommuns föreningsregister (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering)
De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: föreningens namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem FRI och kommer att hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är fritidsnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se.
Dina personuppgifter sparas enligt dokumenthanteringsplan i 5 år.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.16