Trelleborgs Fotoklubb

Latest update: 1/28/2024
General
Trelleborgs Fotoklubb Create contactcard (vcf-file) for Trelleborgs Fotoklubb
c/o Jan Andersson
Address Idrottsgatan 4, 231 51, Trelleborg
Telefon bostad 0762-137665
Telefon arbete
Mobile 0762-137665
Email jansbrevbox2021@gmail.com
Homepage https://www.trelleborgsfotoklubb.se/
Other information
Founded 1944
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Riksförbundet Svensk Fotografi
Activity Data, Datakurser, Folkbildning, Folkkultur, Friluftsaktiviteter, Föreläsningar, Konst- & Kultur, Kultur, Pensionärsverksamhet, Social verksamhet, Studiecirklar, Utflykter
Summary Samlingsplats för alla fotointresserade. Möte varannan vecka förutom sommarmånaderna. Bildvisning, Photoshop, tävlingar, fotoutflykter, bild- och teknikdiskussioner. Regelbundet utbyte med fotoklubben i Sassnitz.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen? Skicka e-post till Kultur- och fritidsförvaltningen eller
kontakta oss på 0410-73 38 53, 0410-73 42 79, 0410-73 46 82.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar till Trelleborgs kommuns föreningsregister (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering)
De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: föreningens namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem FRI och kommer att hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är fritidsnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se.
Dina personuppgifter sparas enligt dokumenthanteringsplan i 5 år.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28