Trelleborgs Fotoklubb

General
Trelleborgs Fotoklubb Create contactcard (vcf-file) for Trelleborgs Fotoklubb
Idrottsgatan 4
231 51 Trelleborg
Telefon bostad: 0762-137665
Mobile: 0762-137665
Email: jansbrevbox2021@gmail.com
Homepage: http://www.trelleborgsfotoklubb.se
Homepage for Trelleborgs Fotoklubb
Contact
Jan Andersson Create contactcard (vcf-file) for Jan Andersson
Idrottsgatan 4
23151 Trelleborg
Telefon hem: 0762137665
Telefon arbete:
Mobile: 0762137665
Email: jansbrevbox2021@gmail.com
Other information
Founded
1944 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
Riksförbundet Svensk Fotografi 
Activity
Konst- & Kultur, Social verksamhet, Utflykter,
Summary
Samlingsplats för alla fotointresserade. Möte varannan vecka förutom sommarmånaderna. Bildvisning, Photoshop, tävlingar, fotoutflykter, bild- och teknikdiskussioner. Regelbundet utbyte med fotoklubben i Sassnitz. 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen? Skicka e-post till Kultur- och fritidsförvaltningen eller
kontakta oss på 0410-73 38 53, 0410-73 42 79.


Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar till Trelleborgs kommuns föreningsregister (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering)
De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: föreningens namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem FRI och kommer att hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är fritidsnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se.
Dina personuppgifter sparas enligt dokumenthanteringsplan i 5 år.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .