VÄLKOMMEN TILL KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS BIDRAGSANSÖKAN.

Nu kan föreningar ansöka om bidrag via webben. Före registrering av bidragsansökan ska era uppgifter i föreningsregistret vara kontrollerade och godkända. Gå till Trelleborgs kommuns föreningsregister.

Vid ansökan på webben skall följande dokument "Stadgar, årsmötesprotokoll, kassa-, verksamhets- och revisionsberättelse" bifogas. Detta görs via fliken "Dokumenthantering" och "Ladda upp filer".

Närvarokorten som ligger till grund för uppgifterna om aktiviteter behöver inte skickas in utan vi kommer att göra stickprovskontroller före varje utbetalningstillfälle.

För att erhålla användarnamn och och lösenord kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen eller 0410-733853, 0410-734279.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för att ansöka om föreningsbidrag (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering) De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: föreningens namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas. Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem FRI och kommer att hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen. Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är fritidsnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas enligt dokumenthanteringsplan i 5 år. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag, idrott (2018) 
Ansökan senast 25/2 för perioden 1/7-31/12 samt senast den 25/8 för perioden 1/1-30/6
Lokal- och städbidrag, idrott (2018) 
Ansökan senast 31/3 för lokalkostnader under föreningens senast avslutade verksamhetsår
Rekryteringsbidrag, idrott (2018) 
Ansökan senast 30/11
Arrangörsbidrag kultur (2018) 
Ansökan senast 20 januari
Kulturstipendium (2018) 
Ansökan senast 30 september
Sociala föreningar (2018) 
20 januari
Pensionärsorganisationer (2018) 
28 februari