×
Information
Information om de olika bidragen finns under respektive bidragsrubrik. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag hittar ni här.

För att erhålla användarnamn och och lösenord kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen eller 0410-73 46 82, 0410-73 42 79.
Logga in längst upp till höger för att registrera din ansökan.
Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för att ansöka om föreningsbidrag (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering)
Verksamhetsbidrag ungdomsverksamhet
Verksamhetsbidrag ungdomsverksamhet (2024)

Ansök senast: Ansökan senast 25/2 för perioden 1/7-31/12 samt senast den 25/8 för perioden 1/1-30/6

A. Verksamhetsbidrag ungdomsverksamhet - Ändamål - Bidraget avser att täcka baskostnaderna för föreningens administration och...

Lokalbidrag
Lokalbidrag ungdomsverksamhet - egenägd (2024)

Ansök senast: Ansökan senast 25 februari

B.1 Lokalbidrag ungdomsverksamhet – egenägd lokal - Ändamål - Bidraget avser att stödja förenin...

Lokalbidrag ungdomsverksamhet - förhyrd (2024)

Ansök senast: Ansökan senast 25 februari

B2 Lokalbidrag ungdomsverksamhet - förhyrd lokal - Ändamål - Bidraget avser att stödja förening...

Städbidrag (2024)

Ansök senast: Ansökan senast 25 februari

B3. Städbidrag - För städning av omklädnadsrum som ej städas eller bekostas av kultur- och fritidsförvaltningen erhåller ansv...

Arrangörsbidrag-verksamhet
Arrangörsbidrag-verksamhet (2024)

Ansök senast: Löpande ansökan

C. Arrangörsbidrag-verksamhet - Arrangörsbidrag kan sökas av föreningar som har kultur som kärnverksamhet. Med menas i detta...

Redovisning Arrangörsbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande redovisning

C1. Redovisning av beviljat arrangörsbidrag - Beviljat bidrag ska redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 31 d...

Pensionärsorganisationer
Bidrag Pensionärsorganisationer (2024)

Ansök senast: Ansökan senast 15 april

D. Bidrag Pensionärsorganisationer - Pensionärsorganisationernas bidrag baseras på en fast bidragspott som fördelas proportio...

Frivillig social verksamhet
Bidrag Frivillig social verksamhet (2024)

Ansök senast: Ansökan senast 25 februari

E. Bidrag Frivillig social verksamhet - Föreningar som i sin kärnverksamhet bedriver frivillig social verksamhet kan ansöka o...

Kulturstipendium
Kulturstipendium (2024)

Ansök senast: Ansökan senast 15 september

F. Kulturstipendium - Kultur- och fritidsnämnden i Trelleborgs kommun delar årligen ut ett stipendium om 10 000 kronor. Syfte...

Lotteriregistrering
Lotteriregistrering (2024)

Ansök senast: Löpande ansökan

Lotteriregistrering – Kommunala lotterier - Ansökan om registrering för lotteri för föreningar i Trelleborgs kommun. - Följan...