Information
Information om de olika bidragen finns under respektive bidragsrubrik. Kultur- och fritidsnämndens allmänna bestämmelser hittar ni här.

För att erhålla användarnamn och och lösenord kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen eller 0410-73 38 53, 0410-73 42 79.

Logga in längst upp till höger för att registrera din ansökan.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för att ansöka om föreningsbidrag (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering)
(Dölj info)
Bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag ungdomsverksamhet (2019) 
Ansökan senast 25/2 för perioden 1/7-31/12 samt senast den 25/8 för perioden 1/1-30/6
Lokalbidrag ungdomsverksamhet (2019) 
Ansökan senast 31/3 för lokalkostnader under föreningens senast avslutade verksamhetsår
Rekryteringsbidrag ungdomsverksamhet (2019) 
Ansökan senast 30/11
Arrangörsbidrag kulturverksamhet (2019) 
Ansökan senast 20 januari
Bidrag Pensionärsorganisationer (2019) 
Ansökan senast 28 februari
Bidrag Sociala föreningar (2019) 
Ansökan senast 20 januari
Bidrag Studieförbund (2019) 
Ansökan senast 30 mars
Administrativt bidrag (2019) 
Se information
Kulturstipendium (2019) 
Ansökan senast 15 september
Landsbygdsmiljon, kommunstyrelsen (2019) 
Sista ansökningsdag: 11 mars 2019