×
Information
Information om de olika bidragen finns under respektive bidragsrubrik. Kultur- och fritidsnämndens allmänna bestämmelser hittar ni här.

För att erhålla användarnamn och och lösenord kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen eller 0410-73 38 53, 0410-73 42 79.
Logga in längst upp till höger för att registrera din ansökan.
Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för att ansöka om föreningsbidrag (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering)